بارکد اسکنر MEVA MBS 4680

دسترسی: موجود

‎0 تومان

بازنگری سریع

سرعت قرائت 500 اسكن درثانیه
بهره گیری از الگوریتم هوشمند(منطق فازی)درخواندن داده ها
قابلیت تنظیم جهت قرائت اتوماتیك باركد بدون فشار كلید
قابلیت تشخیص و خواندن باركدهای مخدوش ویا دارای كنتراست بسیار پایین
پشتیبانی از كلیه باركدهای تك بعدی ازجملهMicroPDF,PDF,GS1 DataBar

 

 

جهت خرید تماس بگیرید