touch stand, Touch kiosk, کیوسک لمسی پذیرش, کیوسک نوبت دهی

چرا مراکز درمانی و  بیمارستان ها به کیوسک لمسی هوشمند نیاز دارند؟

کیوسک لمسی پرداخت, کیوسک پرداخت سریع - کیوسک لمسی دیواری - کیوسک دیواری لمسی - کیوسک دیواری نوبت دهی - کیوسک بیمارستان - کیوسک نوبت دهی بیمارستان - کیوسک دیواری نوبت دهی بیمارستان - استند پرداخت - استند پرداخت سریع - استند لمسی - استند لمسی ایستاده - استند ایستاده لمسی - استند نوبت دهی - استند بیمارستان - استند نوبت دهی بیمارستان - استند ایستاده نوبت دهی بیمارستان - کیوسک دیواری - کیوسک لمسی پذیرش - کیوسک پذیرش - استند لمسی پذیرش - استند پذیرش - تاد کالا - تادکالا - فریم لمسی - مانیتور لمسی - نمایشگر لمسی (مانیتور تاچ) - تخته هوشمند - برد هوشمند | مشهد، تهران ، اصفهان، شیراز

زمان تخمین زده شده مطالعه: 4 دقیقه  

راهکار حل مشکل مراکز درمانی:

یکی از مشکلات مراکز درمانی به خصوص در فصل‌هایی از سال که به علت شیوع ویروس‌های متفاوت، تعداد بالای مراجعین به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی است. این مساله از یک سو، برای مراجعین و همراهان آن‌ها که به‌علت کسالت و بیماری از صبوری کمی برخوردار هستند، سخت و آزاردهنده است.

از سوی دیگر، برای کارکنان مراکز درمانی که ساعت‌های زیادی را مشغول پاسخ‌گویی به مراجعین هستند و در هنگام شلوغی نمی‌توانند به موقع و دقیق به تک تک مراجعین پاسخ دهند. برای حل این مشکل و سهولت رزرو مرکز درمانی با خدمات مورد نظر راهکار «کیوسک لمسی پرداخت و نوبت دهی» پیشنهاد ماست. مراجعین با استفاده از این کیوسک که مجهز است به نرم‌افزاری متصل به نرم‌افزار اصلی مرکز درمانی HIS، می‌توانند به تفکیک درمانگاه‌ها، خدمات مورد نظر یا پزشکان و وقت‌های قابل رزرو را بررسی کنند. در گام بعدی، یکی از وقت‌های خالی پزشک یا درمانگاه مرتبط را انتخاب و اطلاعات خود را از طریق نمایشگر لمسی کیوسک وارد کنند. سپس، مبلغ مشخص شده را از طریق دستگاه پوز متصل به استند را، پرداخت و رسیدی که دارای بارکد اطلاعات خدمات خریداری شده است را از دستگاه چاپگر کیوسک دریافت کنند.

کیوسک لمسی پرداخت, کیوسک پرداخت سریع - کیوسک لمسی دیواری - کیوسک دیواری لمسی - کیوسک دیواری نوبت دهی - کیوسک بیمارستان - کیوسک نوبت دهی بیمارستان - کیوسک دیواری نوبت دهی بیمارستان - استند پرداخت - استند پرداخت سریع - استند لمسی - استند لمسی ایستاده - استند ایستاده لمسی - استند نوبت دهی - استند بیمارستان - استند نوبت دهی بیمارستان - استند ایستاده نوبت دهی بیمارستان - کیوسک دیواری - کیوسک لمسی پذیرش - کیوسک پذیرش - استند لمسی پذیرش - استند پذیرش - تاد کالا - تادکالا - فریم لمسی - مانیتور لمسی - نمایشگر لمسی (مانیتور تاچ) - تخته هوشمند - برد هوشمند | مشهد، تهران ، اصفهان، شیراز

راهکار حل مشکل مراکز درمانی:

یکی از مشکلات مراکز درمانی به خصوص در فصل‌هایی از سال که به علت شیوع ویروس‌های متفاوت، تعداد بالای مراجعین به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی است. این مساله از یک سو، برای مراجعین و همراهان آن‌ها که به‌علت کسالت و بیماری از صبوری کمی برخوردار هستند، سخت و آزاردهنده است.

از سوی دیگر، برای کارکنان مراکز درمانی که ساعت‌های زیادی را مشغول پاسخ‌گویی به مراجعین هستند و در هنگام شلوغی نمی‌توانند به موقع و دقیق به تک تک مراجعین پاسخ دهند. برای حل این مشکل و سهولت رزرو مرکز درمانی با خدمات مورد نظر راهکار «کیوسک لمسی پرداخت و نوبت دهی» پیشنهاد ماست. مراجعین با استفاده از این کیوسک که مجهز است به نرم‌افزاری متصل به نرم‌افزار اصلی مرکز درمانی HIS، می‌توانند به تفکیک درمانگاه‌ها، خدمات مورد نظر یا پزشکان و وقت‌های قابل رزرو را بررسی کنند. در گام بعدی، یکی از وقت‌های خالی پزشک یا درمانگاه مرتبط را انتخاب و اطلاعات خود را از طریق نمایشگر لمسی کیوسک وارد کنند. سپس، مبلغ مشخص شده را از طریق دستگاه پوز متصل به استند را، پرداخت و رسیدی که دارای بارکد اطلاعات خدمات خریداری شده است را از دستگاه چاپگر کیوسک دریافت کنند.

کیوسک لمسی پرداخت و نوبت دهی، راهکاری برای مراکز درمانی هوشمند:

در مراکز درمانی بزرگ فرآیند پذیرش بیماران به اندازه کافی پیچیده و زمان‌بر است و در هنگام مراجعه بیماران ابتدا باید اطلاعات کاملی از آن‌ها دریافت کنند. پس از آن، پرونده بیمار تکمیل و پس از محاسبه سهم بیمه‌ها، مبلغ پرداختی مشخص شود. برای اینکه بعد از گذراندن این مراحل بیماران مجبور به‌منتظر ماندن در صف‌های طولانی صندوق برای پرداخت فیش خود نباشند، سریع‌ترین و آسان‌ترین راهکار استفاده از «کیوسک‌های پرداخت سریع» است. در این راهکار مسئول پذیرش بعد از تکمیل اطلاعات رسیدی که دارای یک بارکد دوبعدی است را در اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد و او با قراردادن بارکد جلوی بارکدخوان کیوسک پرداخت می‌تواند اطلاعات فیش خود را بررسی و نسبت به پرداخت آن از طریق دستگاه کارتخوان کنار کیوسک اقدام کند.

در واقع در این روش کیوسک پرداخت، نقش صندوقدار را به عهده دارد و می‌تواند در تمام ساعات شبانه روز بدون وقفه فرآیند پرداخت مراجعین را تسریع کرده و از تشکیل صف و خطاهای احتمالی در تسویه حساب جلوگیری کند.

حال سوال اینجاست:تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی جهت استفاده از این تکنولوژی پرداخت و نوبت دهی چیست؟

  • کیوسک لمسی پرداخت مجهز به بارکدخوان دوبُعدی: با توجه به میزان شلوغی مرکز درمانی به یک یا دو کیوسک پرداخت، نیاز است.
  • کارت خوان بانکی: در کنار هریک از کیوسک‌های پرداخت وجود یک دستگاه کارتخوان بانکی لازم است.
  • نرم‌افزار تخصصی HIS : جهت انجام کلیه عملیات نوبت‌دهی شامل، مشاهده اطلاعات، تعیین وقت، ورود اطلاعات بیمار، پرداخت و غیره، به ازای هر کیوسک به یک نسخه از نرم‌افزار تخصصی HIS نیاز است.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *