برد هوشمند (تخته هوشمند) جدیدترین و نوین‌ ترین ابزار آموزشی می‌باشد. به کمک این محصول آموزش هوشمند را به مدارس خود آورید و دانش آموزان را مجذوب درس کنید. این محصول با تلفیق تکنولوژی و آموزش، شرایطی عالی برای رشد استعداد های دانش آموزان را فراهم می‌آورد. علاوه بر این با گذاشتن یک برد هوشمند در کلاس مدرسه خود، خشکی و یکنواختی کلاس را از بین برده و کلاسی متنوع داشته باشید. همچنین این محصول تدریس را برای مدرسین نیز آسان‌ تر نموده است. زیرا به کمک نرم‌افزار کمک آموزشی همراه تخته هوشمند، تدریس آسان‌ تر شده و جذابیت آن افزایش می‌یابد.

Showing the single result

Pars smart board 86 inches

تومان 18,500,000
  1. High writing speed 
  2. Strength against scratches and impact 
  3. It has 10 simultaneous touch points 
  4. It has toolbars on the right and left side of the board 
  5. All-aluminum screen and frame have increased its useful life to more than 20 years
  6. Professional and comprehensive software for presenting content (various academic, academic and administrative levels)